Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tips til solceller og solcelleanlæg med ren solenergi


Til toppen

Top

Ingen kommentarer

Esbjerg Forsynings vandværk kører på solcelleanlæg - Tips til solceller og solcelleanlæg

Esbjerg Forsynings vandværk kører på solcelleanlæg
jakob
  • skrevet 13. maj 2013

Solen energi skal fremover være med til at drive Astrup Vandværk, beliggende lige nord for Esbjerg. På græsarealet ved vandværket er et større solcelle-anlæg etableret. Anlægget blev indviet den 13. maj 2013.

Solcelle-anlægget er den synlige del af et pilotprojekt, som Esbjerg Forsyning gennemfører for at vise, hvordan den vedvarende energi kan udnyttes inden for forsyningsområdet.

– Som noget helt nyt skal solens stråler og energien herfra fremover være med til at oppumpe, behandle og distribuere det rene og friske drikkevand til vores kunder, fortæller Freddie H. Madsen, bestyrelsesformand for Esbjerg Forsyning.

SolcelleAnlæggets størrelse
SolcelleAnlægget er på 50 kW og svarer i størrelse til otte husstandsanlæg. Al energien fra solcelle-anlægget vil blive brugt direkte til driften af vandværket. På nogle tidspunkter om sommeren vil solen kunne producere størstedelen af den strøm vandværket skal bruge. På årsbasis forventes det dog kun at dække 15 procent af vandværkets elforbrug.
Pilotprojektet skal bruges til fremadrettet at vurdere på anvendelsen af solcelle-anlæg og andre vedvarende energikilder i forbindelse med Esbjerg Forsynings eksisterende anlæg og eventuelle nybyggeri.
25% elbesparelse på fem år
Esbjerg Forsyning har stor fokus på elforbruget, fordi selskabet er storforbrugere af el på lige fod med alle andre forsyningsselskaber. Der skal bruges rigtig meget el til at pumpe og rense vand og det gælder både for drikkevand, spildevand og fjernvarme.
Via en målrettet indsats har Vand og Spildevand ved Esbjerg Forsyning gennem de seneste fem år opnået 25 procent besparelse på elforbruget.
Forsyningsområdet vil fortsat være afhængigt af elforsyning.

– Men hvis en større del af elforbruget for Esbjerg Forsyning kan produceres som i dette pilotprojekt eller fra biogas som på renseanlæggene, vil det være til gavn for miljøet og dermed hele samfundet, siger Freddie H. Madsen.
Forsyningssikkerhed trods skyer
Skulle solen svigte, behøver kunderne ikke frygte for manglende vand. Esbjerg Forsyning forsikrer alle kunder om, at selvom Astrup Vandværk anvender solenergi fremover, er der ingen risiko for, at der mangler vand, når solen ikke skinner eller om natten.

Esbjerg Forsynings vandværk kører på solcelleanlæg

Esbjerg Forsynings vandværk kører på solcelleanlæg

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.