Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tips til solceller og solcelleanlæg med ren solenergi


Til toppen

Top

Hvordan virker solceller? - Tips til solceller og solcelleanlæg

Solceller virker ved, at en diode tranducer lys til elektrisk energi.

Solceller er i stigende grad populære, og flere og flere får dem installeret ved deres bopæl for selv at producere energi, der er bæredygtig.

Men hvordan er det lige præcis, solceller virker? Og hvad består solceller af??

Det skal vi i denne tekst kigge lidt nærmere på. Solceller er normalvis lavet af silicium, som er et grundstof, der findes i næsten uendelige mængder på jorden. (Det er faktisk det næstmest forekommende stof i jordskorpen) Udover silicium tilføjes til solcellen yderligere to grundstoffer, bor og fosfor. Ved at have bor og fosfor placeret på hver sin side af solcellen, dannes et permanent, elektrisk felt, der gør det muligt for solceller at omdanne energien fra solens stråler til almindelig elektricitet. Solceller fungerer ved, at de omsætter strålingsenergi fra solens stråler til elektricitet ved en reaktion, der betegnes den fotoelektriske effekt.

Den fotoelektriske effekt ved solceller

En solcelle aktiveres, når den rammes af solens kortbølgede indstråling, altså lyset fra solen. Kort fortalt sker dette ved, at lysets fotoner slår elektroner i solcellen fri, der grundet det elektromagnetiske felt kun kan bevæge sig i den ene retning. Når elektronerne kun kan bevæge sig i en retning, opfører de sig som en ensrettet, elektrisk strøm, der kan bruges i dit hjem.

Mere teknisk forklaret kan den fotoelektriske effekt beskrives på følgende måde: Når solcellen belyses, slås elektronerne i siliciummen, der normalt er låst fast, fri af lysets energirige fotoner. Elektronerne kan nu bevæge sig frit rundt, men de samles op af et fint, elektriskledende gitter på solcellens forside. Som resultat af dette opbygges en negativ pol på solcellens forside med en spændingsforskel på 0,6 V til bagsiden. Når disse to sider er forbundet af et elektrisk kredsløb, søges denne forskel udlignet ved, at en elektrisk strøm proportionel med bestrålingen vil løbe. På denne måde dannes altså den strøm, vi ender med at bruge i husene.

Ved at producere elektricitet på denne måde benytter man sig altså af naturens egne ressourcer i form af solens uendelige energi. Solceller er derfor en særdeles skånsom og miljørigtig måde at få produceret elektricitet på. Det er særligt af denne grund, at solceller er begyndt at stige i popularitet. Dette er sket i takt med den øgede mediebevågenhed og politiske fokus på de miljømæssige konsekvenser af de valg, vi tager.

Der findes en række forskellige typer dioder, som typisk opdeles i mono- og polykrystallinske og amorfe solceller. Det spændende ved solceller er, at de er en af de strømkilder, der massivt kan erstatte andre energikilder.

Problemet ved solceller er, at de ikke modtager samme støtte som andre grønne energikilder. Der er tale om et rendyrket politisk valg, at man ikke vil fokusere på solceller men langt hellere vil fokusere på vindmølleenergi.