Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tips til solceller og solcelleanlæg med ren solenergi


Til toppen

Top

Ingen kommentarer

Private boliger kan nu igen få tilskud til solcelleanlæg op til 20MW - Tips til solceller og solcelleanlæg

Private boliger kan nu igen få tilskud til solcelleanlæg op til 20MW
jakob
  • skrevet 11. juni 2013

Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning med solceller i de kommende år.

Samtidig bliver det kun private husejere, lejeboliger og fællesanlæg, der kan få støtten til solcelleanlæg.

De seneste måneder har vist, at det er svært fra politisk hold at styre udbygningen med solceller og solcelleanlæg. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard beklager, at lovgivningen om solceller har fremstået rodet. Men med den enighed, der nu er opnået i forligskredsen, bliver rammerne tydelige for alle.

”Solceller er stadig markant dyrere end andre former for vedvarende energi. Derfor ønsker vi ikke at støtte store produktionsanlæg. Vi gør det nu helt tydeligt, at det kun er boliger, der skal have adgang til den forhøjede støtte. Samtidig sikrer vi med loftet en stabil udbygning med solceller frem mod 2020” siger Martin Lidegaard.

Med aftalen holder forligspartierne sig inden for energiaftalens økonomiske ramme. Det betyder, at der ikke bliver ekstra udgifter for borgere og virksomheder.

”Der venter ikke danskerne nogen ekstraregning, som det ellers er fremgået af medierne. Regeringen arbejder hele tiden for, at den grønne omstilling bliver så billig som muligt. Og det sikrer vi med denne aftale” siger Martin Lidegaard.

Dagens aftale vil indgå som et ændringsforslag til L199 (lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi). Ændringsforslaget er offentliggjort i Folketingstidende i dag. Loven ventes vedtaget, inden Folketinget tager på sommerferie, men de nye regler for støtte til solceller har virkning fra dags dato.

boliger kan nu igen få tilskud til solcelleanlæg 2013

boliger kan nu igen få tilskud til solcelleanlæg 2013

Med loven vil det ikke være muligt at få forhøjet støtte til solcelleanlæg på bar mark eller anlæg på tagflader over 6 kW pr. bolig. Hvis man ønsker at investere i et solcelleanlæg, skal man først have tilsagn fra Energinet.dk. Det skal sikre, at loftet på de 20 MW årligt bliver overholdt.

I løbet af halvandet år er der installeret omkring 500 MW solceller i Danmark, og solceller spiller i dag en betydelig rolle i det danske energisystem. Samlet dækker solceller omkring 1 procent af det danske elforbrug. Midt på en solrig sommerdag leverer solceller 8 procent af forbruget, anslår Energinet.dk.

Aftalen betyder, at der nu bliver ro til at vurdere, hvilken rolle solcellerne skal spille i energisystemet.

”Vi er nået meget langt på kort tid. Men det er ikke sikkert, at det er dobbelt så godt for den grønne omstilling med dobbelt så mange solceller. Det er noget af det, vil skal se på i den kommende tid”, siger Martin Lidegaard.

Private boligejere, almennyttige boligforeninger og andelsboligforeninger, der får tilsagn under den første pulje, vil få en forhøjet støtte på 1,30 kr/kWh, der sendes ud på elnettet. Alle andre får 60 øre/kWh de første ti år, og 40 øre/kWh i de efterfølgende ti år.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.