Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tips til solceller og solcelleanlæg med ren solenergi


Til toppen

Top

Ingen kommentarer

Sikkerhedsstyrelsen har skabt unødig frygt for brandfare i solcelleanlæg - Tips til solceller og solcelleanlæg

Sikkerhedsstyrelsen har skabt unødig frygt for brandfare i solcelleanlæg
jakob
  • skrevet 13. februar 2014

Sikkerhedsstyrelsen har unødigt genereret og skabt utryghed hos 87.000 danske brugere af Solenergi via Solcellenalæg i Danmark. Med uberettigede advarsler mod allerede opsatte anlæg og salgsforbud i november måned sidste år blev alle solcelleejere pålagt besvær og omkostninger, ligesom der blev skabt frygt for brand og livsfarligt elektriske stød.
Sikkerhedsstyrelsen trækker i dag alle advarsler tilbage.

– Det viser sig, at der ikke er grundlag for de forbud og advarsler indenfor solenergi, som Sikkerhedsstyrelsen meldte ud, siger Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør i TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Konkret meddelte Sikkerhedsstyrelsen at ”fejl ved installationen”, kunne ”forårsage brand og livsfarlige elektriske stød”. Derfor skulle alle solcelleejere tjekke installationstypen, og en meget stor del heraf skulle formentlig udskifte deres HPFI-afbryder til en anden type, hvilket er en udgift på godt 5.000 kroner. Dette skulle ske ”hurtigst muligt” ifølge Sikkerhedsstyrelsen udmelding dengang.

I Sikkerhedstyrelsens advarsel i november måned blev fem solcelleleverandører navngivet med forbud.

En af de solcelleleverandører, som blev blacklistet, er Claus Hybel, der er indehaver af Grøn Sol i Svendborg. Han står nu tilbage med en ren samvittighed, men med et stort oprydningsarbejde efter de fejlagtige advarsler fra Sikkerhedsstyrelsen.

– Vi taler om fem invertertyper, som samlet bliver brugt i mellem 60 og 80 procent af alle solcelleanlæg i Danmark. Derfor opstod der kundestorm hos os, og vi havde 3 mand til kun at svare telefonopkald de første uger, siger Claus Hybel og fortsætter:

– Det har en enorm betydning for vores renommé, og vi har efterfølgende måttet forsvare os selv over for kommuner og andre offentlige kunder, som stempler os, fordi vi dukker op på Google med advarsler. Advarsler som er baseret på en fejl fra Sikkerhedsstyrelsen. Det er meget stærkt kritisabelt, og det forsvinder jo ikke bare lige.

Salgsforbuddet blev indført med øjeblikkelig virkning og betød også, at en række solcellekunder hurtigt skulle have en ny fejlstrømsafbryder. I dag er forbuddet ophævet – også med øjeblikkelig virkning.

”Sikkerhedsstyrelsen har konstateret, at testopstillingen ikke, som først oplyst fra laboratoriets side, kan dokumentere, at de pågældende invertere under normalforhold vil kunne generere en fejlstrøm mere end 6mA. Det er derfor heller ikke dokumenteret, at en fejlstrømsbeskyttelsen (HPFI) af type B er nødvendig. Og det betyder, at der ikke er grundlag for at opretholde salgsforbuddene, hvilket vil sige, at de fem invertere igen lovligt kan sælges på det danske marked”, står der blandt andet i pressemeddelelsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

TEKNIQ Installatørernes Organisation mener, det er yderst problematisk, at Sikkerhedsstyrelsen på et forkert grundlag har skabt utryghed, dårlig omtale på markedet og unødige omkostninger.

– Sikkerhedsstyrelsen skal være eksponent for sikkerhed, kvalitet og valide oplysninger. Som branche skal vi kunne have tillid, og derfor må en sag som denne ikke gentage sig. Forbrugere, installatører og producenter har brugt rigtig meget tid og besvær på denne sag, siger Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør i TEKNIQ.

Han tilføjer, at fejlen må give anledning til, at Sikkerhedsstyrelsen styrker kvalitetssikringen.

– TEKNIQ meldte bredt ud om sagen på baggrund af meldingen fra Sikkerhedsstyrelsen. Og da der var tale om brandfare og fare for elektriske stødskader, har en række forbrugere formentlig allerede fået skiftet fejlstrømsafbrydere, hvilket koster godt 5.000 kroner. Hvem skal betale den regning? Herudover skylder Sikkerhedsstyrelsen at melde en ligeså klar frifindelse ud, som de advarede mod farerne i november, siger Niels Jørgen Hansen.

Også installatør og indehaver af Grøn Sol, Claus Hybel, mener, at Sikkerhedsstyrelsen har en stor opgave med at trække advarslerne tilbage. Han har en række åbne kundesager, som han nu håber er afsluttede. Men han mener ikke, at Sikkerhedsstyrelsens ophævelse af salgsforbuddet er nok.

– Vi er stadig stemplet som virksomhed, og derfor har jeg i sinde at henvende mig personligt til Sikkerhedsstyrelsen om sagen. Det her kan jeg som virksomhedsindehaver ganske simpelt ikke være tjent med, siger Claus Hybel.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.