Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tips til solceller og solcelleanlæg med ren solenergi


Til toppen

Top

Produktion fra solceller afhænger af …solen - Tips til solceller og solcelleanlæg

Skrevet 25. maj 2015 af jakob


Dit solcelleanlægs produktion varierer ikke ret meget fra år til år.  Antallet af solskinstimer varierer med ca 100-150 timer år for år.

Du har (hvis du allerede har solceller) fået et estimat fra din leverandør på hvor meget el du kan forvente at få produceret på dit anlæg.

Dette tal vil alt andet lige ligge meget fast år for år og ikke gå nævneværdigt ned de første 30 år.

Hvor stor kan forskellen være år for år?

Det er lidt svært reelt at måle solskinstimer på et givent sted medmindre man har en solindstrålings måler installeret. Dog kan man sige at der kan forekomme op til 30% forskel i de målte timer fra år til år.
Der var altså over 30% mindre sol i det solfattigste år – hvilket groft sagt kan betyde 30% mindre solcelleproduktion. Her taler vi om en statistisk tilfældighed.
Det skal dog også siges, at der også bliver produceret strøm, selvom der er skyer på himlen.

Her kan du se det gemnemsnitlige antal solskinstimer i landet i de seneste år:

2014: 1.683
2013: 1.669
2002: 1.793
2011: 1.821
2010: 1.709
– Husk! Mængden af sol afhænger også af, hvor i landet du befinder dig. Man kan også se at antal timer svinger meget lidt år for år .

Den mest producerende måned?
På DMIs hjemmeside kan man se, at juni-måned har flest solskinstimer og mest solindstråling.
Man skulle derfor tro, at produktionen fra solceller var størst i juni-måned, men det er rent faktisk maj-måned som er den mest solcelle-venlige måned.
Det er skyldes, at solceller fungerer bedst, når de ikke er alt for varme.
Vi har lavet en oversigt over fordelingen af produktionen fra solcelleanlæg i de forskellige måneder. Skemaet er lavet ud fra gennemsnits-data, og er derfor ikke endeligt:

Måned Solcelleproduktion i % af hele året
Januar 2
Februar 5
Marts 8
April 12
Maj 15
Juni 13
Juli 14
August 12
September 9
Oktober 6
November 3
December 2

Også sne kan påvirke din solcelles produktion. Se her, hvordan du fjerner sne på solceller.

Kommentarer

  1. Erik Munch

    I artiklen “Produktion fra solceller afhænger af vejret” giver summen 101% og ikke 100%